γραμμές

Bιβλίο ευχών με σκληρό εξώφυλλο.

Περιέχει 30 λευκά φύλλα.

Διαστάσεις 22x31cm.

Στο εξώφυλλο του βιβλίου εκτυπώνεται το όνομα του παιδιού.